กระจกไทย

จัดจำหน่ายกระจกคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานสากล ISO 9001:2015, มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ที่นอกจากให้ความสวยงามแล้วเรายังพัฒนาคุณสมบัติกระจก โดยมุ่งเน้นการลดการใช้พลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก

ติดต่อเรา ผลงาน

ประเภทกระจก

กระจกเคลือบสี

กระจกเคลือบสี | Color Coated Glass

คือกระจกที่นำเคลือบด้วยสีพิเศษ ทำให้ไม่หลุดร่อนเพราะสีจะติด อยู่กับกระจกอย่างถาวร มีสีให้เลือกกว่า 2,000 สี และยังสามารถใช้ได้กับกระจกทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น กระจกธรรมดา กระจกนิรภัยเทมเปอร์ กระจกนิรภัยลามิเนต หรือกระจกมีลาย

ประโยชน์ของการใช้กระจก

คือกระจกที่นำเคลือบด้วยสีพิเศษ ทำให้ไม่หลุดร่อนเพราะสีจะติด อยู่กับกระจกอย่างถาวร มีสีให้เลือกกว่า 2,000 สี และยังสามารถใช้ได้กับกระจกทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น กระจกธรรมดา กระจกนิรภัยเทมเปอร์ กระจกนิรภัยลามิเนต หรือกระจกมีลาย

กระจกอินซูเลต

กระจกอินซูเลต | Insulated Glass

คือกระจกที่ผลิตจากการนำกระจกสอง หรือ สามชั้นมาประกบเข้าด้วยกัน โดยมีช่องอากาศระหว่างชั้นกระจก ช่องอากาศที่อยู่ระหว่างชั้นกระจกนี้จะช่วยป้องกันการถ่ายเทความร้อนระหว่างภายนอกและภายในตัวอาคาร ซึ่งสามารถป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกในวันที่มีอากาศร้อน และในขณะเดียวกันสามารป้องกันการถ่ายเทความร้อนภายในอาคารในวันที่อากาศเย็น กล่าวคือ สามารถควบคุมอุณหภูมิและช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี นอกจากการใช้งานด้านสถาปัตยกรรมแล้ว ยังมีการนำกระจกอินซูเลตมาใช้ในการผลิตตู้แช่แข็งอีกด้วย กระจกที่ใช้ในการผลิตกระจกอินซูเลตควรมีความหนาระหว่าง 3 มม.- 10 มม. (1/8"-3/8") หรืออาจแตกต่างออกไปตามความต้องการ นอกจากนี้ระจกลามิเนตและกระจกเทมเปอร์ยังสามารถนำมาใช้ประกอบเป็นกระจกอินซูเลตได้อีกด้วย

กระจกเงา

กระจกเงา | Mirror

กระจกเงา เป็นวัตถุที่มีความสามารถในการสะท้อนดีจนสามารถเห็นภาพสะท้อนของวัตถุได้ชัดเจน สาเหตุที่เราสามารถเห็นภาพในกระจกเงาได้ เนื่องจากแสงจากวัตถุไปตกกระทบกับกระจก แล้วสะท้อนกลับมาเข้าตา

กระจกเงาที่เห็นทั่วไปมักมีผิวที่เรียบแบนเสมอกัน สามารถสะท้อนภาพจากวัตถุได้เท่ากันหมด ภาพที่เกิดขึ้นจึงเป็นภาพเสมือนคู่แฝดกับวัตถุนั้นๆ แต่ถ้าพื้นผิวของกระจกมีลักษณะไม่เรียบแบนระนาบ การสะท้อนของแสงจะไม่เสมอกันและภาพที่เกิดขึ้นก็จะมีลักษณะผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงไปด้วย

กระจกที่มีลักษณะเว้า ภาพที่ปรากฏจะมีลักษณะใหญ่กว่าวัตถุจริง เนื่องจากลำแสงที่สะท้อนออกมามีลักษณะเบนเข้า ทำให้ภาพที่เห็นใหญ่ขึ้น เช่นกระจกส่องหน้าเวลาโกนหนวดในห้องน้ำที่ส่องแล้ว จะเห็นสัดส่วนของใบหน้าใหญ่กว่าปกติ

ส่วนกระจกที่มีลักษณะนูน ภาพที่ปรากฏจะมีลักษณะที่กว้างกว่าปกติ และวัตถุมีขนาดเล็กลง เนื่องจากลำแสงที่สะท้อนออกมามีลักษณะถ่างออก ทำให้ภาพที่เห็นดูเล็กลง เช่น กระจกสำหรับช่วยมองในรถยนต์หรือกระจกโค้งที่ติดตามมุมทางแยก หรือทางโค้ง